Пазилети


Мухаммед алейхиссаламдын үстөмдүктөрүн билдирген жүздөгөн китептер бар. Фазилат – үстөмдүк деген. Алардын бир канчасы төмөндө көрсөтүлгөн:

1-Жаратылгандардын (макулуктардын) ичинде эң биринчи болуп Мухаммед алейхиссаламдын нуру менен руху жаратылган.

2-Аллаху таала анын ысмын Аршка, Жаннаттарга жана жети кабат көккө жазган.

3-Индияда өсүп чыккан бир гүлдүн жалбырагында «Лаа илаха иллаллах, Мухаммедур-расулуллах» - деп жазылган.

4-Басра калаасына жакын жерден агып өткөн дайрадан кармалган балыктын оң капталында «Аллах», сол капталында «Мухаммед» деп жазылганы байкалган.

5-Мухаммед алейхиссаламдын ысымын айтуудан башка милдети болбогон периштелер бар.

6-Аллаху таала периштелерге Хазрети Адамга сажда кылгыла деп буюруусунун себеби – анын маңдайында Мухаммед алейхиссаламдын нуру болгондуктан эле.

7-Аллаху таала бардык пайгамбарларга Мухаммед алейхиссаламдын келе тургандыгын өз үммөттөрүнө сүйүнчүлөп, эгер аны менен замандаш болуп кала турган болушса, ага ишенүүлөрүн буйрук кылган.

8-Хазрети Пайгамбарыбыз бул дүйнөгө келе турчу кезинде чоң белгилер байкалган. Алар тууралуу тарых жана мавлид китептеринде жазылган.

9-Дүнүйөгө келгенинде киндиги кесилген, сүннөттөлгөн болуп көрүндү.

10-Дүнүйөгө келгенден баштап эми шайтандар көккө чыга албай турган, периштелерден кабар уурдай албай турган болушкан.

11-Дүнүйөгө келген кезинде жер бетиндеги бардык буттар, айкелдер кулады.

12-Бешигин периштелер терметчү.

13-Бешикте жатып асмандагы Ай менен сүйлөшчү. Ай анын мубарек манжасы менен белги берген жагына карай ийилчү.

14-Бешикте жатып сүйлөй баштаган.

15-Бала кезинде ачык асман алдында жүргөн учурда төбөсүндө бир булут ага көлөкө түшүрүп жүрчү. Бул абал пайгамбарлыгы башталганга чейин уланды.

16-Бардык пайгамбарлардын оң колунун үстүндө пайгамбарлык мөөрү болгон. Ал эми Мухаммед алейхиссаламдын мөөрү болсо эки далысынын ортосунда жүрөгүнүн үстүндө болгон.

17-Алдындагыны көргөнү сыяктуу аркасындагыларды да көрчү.

18-Жарыкта кандай көрсө караңгыда да ошондой көрчү.

19-Түкүрүгү ачуу сууларды таттуу кылды. Ооруларга шифаа болду. Бөбөктөргө сүт сыяктуу азык болду.

20-Көзү уктаса да, жүрөгү дайыма ойгоо эле. Пайгамбарлардын баары ушундай болгон.

21-Өмүр бою эч эстеген эмес. (Бардык пайгамбарлар дагы ушундай болгон)

22-Мубарек денесинен жыпар жыт аңкып турган. Бир кедей адам кызын турмушка узатаарды андан жардам сураган эле. Дал ошол убакта берүүгө эч нерсеси жок эле. Кичине чыны идишке тер тамчыларын жыйнап берди. Ал кызы аны бети-башына сүрткөн кезде үйү жыпар жыттанчу. Ошондон кийин анын үйү «жыпар жыттуу үй» деп аталып калган.

23-Орто бойлуу болсо да, бою узун адамдардын жанында алардан бийик болуп көрүнөөр эле.

24-Күн менен айдын жарыгында жүргөндө көлөкөсү жерге түшчү эмес.

25-Денеси менен кийимине чымын-чиркей жана башка жандыктар кончу эмес.

26-Кийимдерин канча кийсе да кирдечү эмес.

27-Баскан кезде аркасынан периштелер ээрчип жүрөр эле. Ошондуктан, сахабаларды алдына чыгарып, «Аркамды периштелерге калтыргыла», - дечү.

28-Таштын үстүнөн баскан кезде бутунун изи түшчү. Ал эми кумдун үстүндө жүргөндө изи түшчү эмес. Даарат сындырган кезде жер жарылып, даараты ошого түшчү. (Пайгамбарлардын баары ушундай эле.)

29-Адамдар менен периштелердин ичинде эң көп илим ага берилди. Умми болсо да, эч кимден эч нерсе үйрөнбөсө да Аллаху таала ага бардык нерсени билдирген. Адам алейхиссаламга бардык нерсенин ысымы билдирилгендей Мухаммед алейхиссаламга бардык нерсенин ысымы жана илими да билдирилген.

30-Ага үммөтүнүн ысымдары, жыныстары жана араларында боло турган бардык нерселер билдирилди.

31-Акылы бардык адамдардын акылынан да көп.

32-Адамдарда болуусу мүмкүн болгон бардык жакшы касиеттер ага берилген. Улуу акын Омар Ибн Фаридге «Расулуллахты эмнеге мактабадың?» делгенде «Аны мактоого күчүм жетпей тургандыгын түшүндүм. Аны мактай турчу сөз таба албадым», - деген.

33-Шахадат калимасында, азанда, каматта, намаздагы ташаххудда, көптөгөн дубаларда, кээ бир ибадаттар менен хутбаларда, насыят айтууда, кыйын кездерде, кабырда, махшарда, Бейиште жана бардык жаратылыштын тилинде Аллаху таала анын ысымын өз ысымы менен бирге катар койгон.

34-Эң чоң үстөмдүгү – анын Хабибуллах болуусу. Аллаху таала аны Өзүнүн сүйүктүү досу кылган. Аны бардык адамдан, бардык периштеден артык жакшы көргөн, «Ибрахимди халил кылсам, сени өзүмө хабиб кылдым», - деген.

35-«Сага ыраазы болгонуңча (жетет дегенге чейин) бардык тилегиңди беремин.» («Духа» сүрөсү, 5-аят), Аллаху тааланын пайгамбарына бардык илимдерди, бардык үстөмдүктөрдү, ислам өкүмдөрүн, душмандарына каршы көмөк жана жеңиш, үммөтүнө жеңиштер жана кыяматка чейин ар түрдүү шапаат ихсан кыла тургандыгын убада кылат. Ушул аяти карима келген кезде Жабраил алейхиссаламга карап: «Үммөтүмдүн биринин Тозокто калуусуна ыраазы болбоймун», - деген.

36-Аллаху таала Курани каримде ар пайгамбарды өз ысымы менен, ал эми Мухаммед алейхиссаламды «Эй, Расулум! Эй, Пайгамбарым» деп атаган.

37-Өтө анык, түшүнүктүү түрдө арап тилинин бардык диалектисинде сүйлөй берчү. Ар түрдүү жерлерден келгендерге алардын тили менен жооп берчү. Уккандар таң калышчу. «Аллаху таала мени өтө жакшы жетилдирди», - дечү.

38-Аз сөз менен көп нерсени түшүндүрчү. Жүз миңден ашуун хадиси шарифи анын «жавами-ул калим» экенин көрсөтөт. Кээ бир аалымдар мындай дейт: «Мухаммед алейхиссалам Ислам дининин төрт негизин төрт хадис менен көрсөткөн. «Аракеттер ниетке карай бааланат» жана «Халал да билдирилди, харам да билдирилди», «Доочунун күбөкөр көрсөтүүсү жана айыпталуучунун ант кылуусу керек» жана «Бир адам өзү үчүн каалаган нерсесин дин тууганы үчүн да кааламайынча ыйманы толук болбойт». Бул төрт хадиси шарифтин биринчиси ибадат, экинчиси иш-аракет, үчүнчүсү адилет иштери менен саясат, төртүнчүсү адеп менен ахлак илимдеринин негизи болуп саналат».

39-Мухаммед алейхиссалам масун (корголгон) жана масум (күнөөсүз) болчу. Билип жана билбей, чоң жана кичине, кырк жашынан мурда жана андан кийин эч кандай күнөө кылган эмес. Эч кандай жаман аракети байкалган эмес.

40-Мусулмандарга намазда отурганда «Ассалааму алейка аййухан-набиййу ва рахматуллахи» - деп окуп, Мухаммед алейхиссаламга салам берүү буйрук кылынды. Намазда башка пайгамбарларга жана периштелерге салам берүүгө болбойт.

41-Аллаху таала ага: «Сен болбогондо эч нерсени жаратпас элем», - деген.

42-Башка пайгамбарлар капырлардын жалааларына өздөрү жооп беришкен. Ал эми Мухаммед алейхиссаламга жабылган жалааларга Аллаху таала өзү жооп берип, аны коргогон.

43-Мухаммед алейхиссаламдын үммөтүнүн саны башка пайгамбарлардын бардыгынын үммөтүн кошкондогудан да көп. Алардан үстөм жана абыройлуу. Жаннатка бара тургандардын үчтөн экиси ушул үммөттөн боло тургандыгы хадиси шарифте билдирилген.

44-Расулуллахка берилчү сооптор башка пайгамбарларга берилчү сооптордон канчалаган эсе көп.

45-Аны атын атап чакыруу, анын жанында бийик үн менен сүйлөө, алыстан ага кыйкырып сүйлөө, жолдо алдына өтүп алуу харам кылынган. Башка пайгамбарлардын үммөттөрү аларды ысымы менен чакырышчу.

46-Жабраил алейхиссаламды периште кейпинде эки жолу көргөн. Башка эч кайсы пайгамбар аны периште келбетинде көргөн эмес.

47-Ага Жабраил алейхиссалам жыйырма төрт миң жолу келген. Башка пайгамбарлардан эң көп Муса алейхиссааламга келген. Ага төрт жүз жолу келген.

48-Аллаху таалага Мухаммед алейхиссаламдын аты менен ант берүүгө болот, башка пайгамбарлар менен периштелердин аты менен берүүгө болбойт.

49-Мухаммед алейхиссаламдан кийин анын жубайлары менен башкалардын никелешүүсү харам кылынган, бул жагынан алардын момундардын энелери экендиги айтылган.

50-Кан менен нике жагынан болгон туугандыктын кыяматта пайдасы жок. Расулуллахтын туугандары мындан сырткары.

51-Расулуллахтын ысымын алуу дүнүйө менен акыретте пайдалуу. Анын ысымы коюлган чыныгы мусулмандар Тозокко киришпейт.

52-Анын бардык сөзү, бардык иши туура. Бардык өкүмү Аллаху таала тарабынан тастыкталат.

53-Аны сүйүү бардык адамга фарз. «Аллаху тааланы сүйгөн адам мени сүйөт», - деген. Аны жакшы көрүүнүн белгиси: анын динине, жолуна, сүннөтүнө баш ийүү. Курани каримде: «Мага баш ийсеңер Аллаху таала силерди сүйөт», - деп буюрулду.

54-Анын ахли байтин (туугандарын) жакшы көрүү важиб болуп саналат. «Ахли байтиме душмандык кылган адам - мунафык», - деген. Ахли байт – зекет алуусу харам болгон туугандары. Алар аялдары жана атасы Хашимдин тегинен чыккан момундар, Алинин, Укайлдын, Жафар Таййардын жана Аббастын (радыйаллаху анхум) тегинен чыккандар.

55-Сахабалардын баарын сүйүү - важиб. Расулуллах: «Менден кийин сахабаларыма душмандык кылбагыла! Аларды жакшы көрүү – мени жакшы көрүү. Аларга душман болуу – мага душман болуу. Аларды таарынткан адам мени таарынткан болуп саналат. Ал эми мени таарынткан адам Аллаху тааланы таарынтат. Аллаху таала өзүн таарынткан адамды азаптайт», - деген.

56-Аллаху таала Мухаммед алейхиссаламга көктө эки жана жерде эки жардамчы жараткан. Алар – Жабраил, Микаил, Абу Бакр жана Омар (радыйаллаху таала анхум ажмаин.)

57-Аял-эркек, улуу жашта кайтыш болгон бардык адамдан кабырында Мухаммед алейхиссалам тууралуу суралат. «Раббиң ким?» деп суралганы сыяктуу «Пайгамбарың ким?» деп да суралат.

58-Мухаммед алейхиссаламдын хадиси шарифтерин окуу – ибадат. Окуган адамга сооп берилет.

59-Анын мубарек рухун алуу үчүн Азраил алейхиссалам адам келбетинде келип, ичке кирүүгө уруксат сурады.

60-Кабырынын ичиндеги топурак бардык жерден жана Каабадан жана Жаннаттардан да артык.

61-Ал кабырды биз билбеген өмүрдө тирүү. Кабырда Курани карим, намаз окуйт. Бардык пайгамбарлар да ушундай.

62-Ааламдын бардык жеринде Расулуллахка салават окуган мусулмандардын саламдарын уккан периштелер кабырына барып кабарлашат. Кабырын күнүнө миңдеген периште зыярат кылат.

63-Үммөтүнүн амалдары менен ибадаттары күн сайын таң эрте жана кеч ага көрсөтүлөт, аларды кылган адамдарды да көрөт. Күнөө кылгандардын кечирилүүсү үчүн дуба кылат.

64-Кабырын зыярат кылуу аялдарга да мустахаб. Ал эми башка кабырларды бир гана башка адамдар аз кезде жана мусулманга жараша турган кийим менен зыярат кылууларына болот.

65-Тирүү кезиндеги сыяктуу кайтыш болгондон кийин да дүнүйөнүн бардык жеринде ар дайым аны тавассул (себепчи, арачы) кылган, б.а., анын урматы үчүн тилек тилегендердин дубасын Аллаху таала кабыл кылат.

66-Кыямат күнү кабырынан эң биринчи болуп Расулуллах турат. Үстүндө Бейиштин кийими болот. Буракка минип махшар майданына барат. Колунда «Лива-ул-хамд» деген байрак болот. Пайгамбарлар менен бардык адамдар ушул байрактын астында турушат. Баары миң жыл күтүүдөн абдан чарчашат. Адамдар кезек менен Адам, Нух, Ибрахим, Муса жана Иса пайгамбарларга (алейхимуссалам барып, эсепке тартуунун башталуусу үчүн шапаат кылууларын тилешет. Алардын эч бири кечирим сурап, Аллаху тааладан уялып, корккондуктарын айтышат, шапаат кылуудан тартынышат. Кийин Расулуллахка барып жалынган кездеринде ал сажда кылып, дуба кылат жана шапааты кабыл болот. Алгач анын үммөтүнүн эсеби каралат, эң биринчи болуп Сырат көпүрөсүнөн ошолор өтөт, эң биринчи болуп Жаннатка ошолор киришет. Барган жерлеринин бардыгын нурландырышат. Хазрети Фатима Сыраткөпүрөсүнөн өтүп  бара жатканда «Бардыгы көздөрүн жумсун! Мухаммед алейхиссаламдын кызы келе жатат», - делет.

67-Алты жерде шапаат кылат. Биринчиси, «Макам-ы Махмуд» деп аталган шапааты менен бардык адамдарды махшарда күтүп туруу азабынан куткарат. Экинчиси шапааты көп адамды Жаннатка киргизет. Үчүнчүсү азапка тартылууга тийиш адамдарды азаптан куткарат. Төртүнчүсү күнөөсү көп болгон момундарды Жаханнамдан чыгарат. Бешинчиси сообу менен күнөөсү тең болуп, Араф деп аталган жерде күтүп тургандардын Жаннатка барууларына шапаат кылат. Алтынчысы Жаннатагылардын даражаларынын көтөрүлүүсүнө шапаат кылат.

68-Расулаллахтын Жаннаттагы макамы Васила деп аталат. Бул жер Жаннаттын эң жогорку даражасы. Жаннаттагы бардык адамга бир-бирден талы созулган Сидратул мунтаха багынын тамыры ошол жерде. Жаннаттагыларга нимттар ушул бутактардан келет.


Артка
 
    
Диний маалымат изде:
Имсак  
Күн  
Бешим  
Асыр  
Шам  
Куптан  


Имсак убактысы: Бул төрт мазхабда тең (шарий түндүн) акыры болуп эсептелет. Б.а. (Фажр-и садык) деп аталган асмандагы агаруунун чыгыштагы уфк-и захирий (көрүнгөн горизонт) сызыгынын бир чекитте көрүлүүсү. Орозо ушул убакытта башталат. Фажри садык убактысынын бийиктиги төрт мазхабда да 19 градус.
free counters
Сайтыбыздагы маалыматтар бардык адамдардын пайдалануулары үчүн даярдалган.
Түп нускасын өзгөртпөө шарты менен уруксат албастан эле маалыматтардан пайдаланууга болот.
Баштапкы бет катары   |    Сактап кой   |    Биз менен байланыш   |    RSS   |   Paylaş Бөлүш